C h a r a k t e r i s t i k a

   
   

Anglický mastif je velký, mohutný a silný pes a přes svoji hmotnost je přítulný,věrný, nezlomný a hbitý strážce milující nejen svého pána, ale i celou jeho rodinu. Mastifové jsou extrémně chápaví, citliví, oddaní  a chtějí se líbit těm, které milují. Potřebují lidskou blízkost a špatné zacházení či nevhodné životní podmínky mohou mít za následek jejich nízkou sebedůvěru, která se může projevit enormní plachostí až ustrašeností.